Daniel Gunnarsson - LitteraturMagazinet

hej

 Litteraturblogg: Daniel Gunnarsson 

Visa standardvy Visa omslagsvy

 

Bok-
presentation:
Järnulven
Författar-
presentation:
Siri Pettersen

Järnulven

Norskan Siri Pettersen fick stor framgång med sin trilogi om Korpringarna (”Odinsbarn”, ”Röta” och ”Kraften”) där ”Odinsbarn” tillika var hennes romandebut. Nu startar hon upp en ny trilogi, Vardari, som utspelar sig inom samma världsbygge som Korpringarna. I våras släpptes den första delen ”Järnulven” på svenska. Nu har jag läst den och tänkte redogöra för min upplevelse av den nya serien.

Siri Pettersen är född 1971 i Trondheim men numera bosatt i Oslo. Hon har även arbetat med serier och är mest känd för den prisbelönade serien ”Antiklimax” (Antiklimaks) om ett gäng ungdomar som är emot dagens samhälle. Förutom trilogin Korpringarna har hon även skrivit ungdomsromanen ”Bubblan” (Bobla) innan hon förra året startade upp trilogin om Vardari.

I ”Järnulven” kommer vi till största delen att befinna oss i staden Naklav, den stora staden i norr. I själva verket är staden Naklav en hel ö (egentligen två) med fast förbindelse till Slockna. Där möter vi Juva som lever på att jaga varg och tömma dem på deras blod vilket är en farlig men lönsam verksamhet. Hon är en ung flicka i övre tonåren som har svårt att finna sin plats. Hennes mamma är så kallad blodläsare och kan se in i framtiden. Det är ett yrke med gamla anor vilket medför stor makt och respekt. Hennes mamma vill naturligtvis att hon skall ta över efter henne. Juva själv ser det inte som något alternativ, hon anser inte verksamheten vara något annat än lurendrejeri och jagar hellre varg med männen.

När så Juva kommer tillbaka från en jakt upptäcker hon att Ulvsjukan härjar i staden. Den har gjort så under lång tid men det blir allt värre och utbrotten mer frekventa. Dessutom verkar hennes mamma allt mer angelägen om att hon skall bli en del av blodläsarna och ta över hennes roll i deras sällskap, Sejdalag. Juvas lillasyster Solde, som har stannat kvar hemma hos deras mamma, vill gärna ta över men det är något hennes mamma inte kan acceptera utan det är Juva som är hennes arvtagare. Samtidigt känner Juva att hon förändras. Hon ser syner och har känslan av att känna någon annans närvaro. Desto mer hon tvingas att befinna sig i sitt barndomshem, desto starkare blir dessa känslor. Det finns något ouppklarat i hennes barndom som är av största betydelse att hon minns, det har med hennes pappas död att göra.

Medan Juva kämpar mot sin mammas förväntninger finns det även några andra som är ute efter Sejdalag. Vardari, de eviga, med sin ledare Nafraim är sedan lång tid tillbaka sammankopplade med blodläsarna och nu är de i konflikt med varandra på grund av en gammal hemlighet som avgör alla deras framtid. Där finns orsaken till Ulvsjukan och den makt som både blodläsarna och Vardari besitter. Efterhand som Juva närmar sig sanningen blir Vardari allt hotfullare och när så stenarna i Naklaringen helt plötsligt börjar rotera igen efter att ha stått stilla i flera hundra år inser hon att det är något stort på gång, något mycket större än kampen mellan Sejdalag och Vardari.

Jag ger ”Järnulven” 3 DG! Den första delen känns inte lika engagerande som Korpringarna och den är mer begränsad rumsligt såväl som handlingsmässigt. Det blir lite för mycket intriger och för lite äventyr för att vara en ungdomsbok. Men så brukar det vara med trilogier, första delen blir lite av en startsträcka. Därför har jag inte alls gett upp hoppet om serien Vardari utan ser fram emot nästa del där jag utgår ifrån att drivet i berättelsen kommer att öka och spänningen intensifieras precis som med Korpringarna.
 


Avdelning: Ungdom Taggar: #recension #fantastik
28 juni 2021
Profil: Daniel Gunnarsson
 
Kommentera
 

Bok-
presentation:
Natur & Kulturs litteraturhistoria
Författar-
presentation:
Carin Franzén, Håkan Möller

Litteraturhistoria

I det absolut sista avsnittet av Game of Thrones står de inför valet av en ny kung. Tyrion Lannister framför då tanken att för att kunna samla och förena landet igen efter alla strider måste de ha en kung som hela folket kan stå bakom. Någon som de känner att de respekterar och som förstår den lilla människan och ger dem deras respekt tillbaka. Så vad är det då som binder alla samman frågar han de övriga husens lorder. Tystnaden blir kompakt innan han själv ger svaret, berättelser!

I Natur & Kulturs nya läromedel ”Litteraturhistoria” har redaktörerna Carin Franzén och Håkan Möller tillsammans med forskarkollegor från flera svenska lärosäten skapat en översikt över litteraturhistorien fram till dags dato. Ett enormt arbete som krävt prioriteringar och fingertoppskänsla för att kunna bli ett bra pedagogiskt verktyg. Naturligtvis är detta ett arbete jag vare sig vill eller kan redogöra för i detalj. Istället tänker jag se närmare på den metod och det upplägg de valt för detta verk vilket omfattar i det närmaste 1 000 sidor.

Först och främst vill de göra att försök att beskriva världslitteraturen. Fullt ut är det inte möjligt då det skulle bli för omfattande. Då läromedlet är tänk för en svensk publik hamnar tyngdpunkten på västvärlden men där det är lämpligt utvidgas texten till att även omfatta övriga världen om än inte lika utförligt, förutom i fördjupningarna.


Vidare ur ett pedagogiskt perspektiv har de valt att organisera texten kronologiskt. Bredare tidsperioder längre tillbaka och mer finfördelat desto närmare nutid vi kommer. Redaktörerna söker symbios mellan översikt och syntes. Boken har organiserats utifrån tio huvudavsnitt vilka följer kronologin men är för den skull inte är likartade utan har mer av grundläggande riktlinjer där sedan författaren har haft frihet att utforma textens innehåll. Däremellan förekommer fördjupningsartiklar som belyser litteraturhistorien mer utifrån en kontext exempelvis politik, religion, film och bokmarknaden som några exempel. Man framför tanken att litteraturen inte existerar i ett vakuum avskilt från andra ämnen utan är föränderlig i samverkan med sin omgivning. Därför har experter från andra områden involverats i författandet.

Boken är inte utformad som en encyklopedi men ett omfattande personregister bak i boken underlättar möjligheten till mer specifika uppslag. Vill man fördjupa sin läsning finns även en förteckning över använd litteratur, referenser, bak i boken. Det som jag saknar mest är att innehållsförteckningen skulle ha funnits i en mer finfördelad version där även underkapitel fanns förtecknade. Nu är den enligt mitt tycke allt för grovt indelad.

För att återkoppla till min inledning, första kapitlet av boken inleds med texten ”När och var börjar litteraturen? Överallt där vi finnar spår av människans vilja att berätta”. Alltså vi är berättarna och berättelserna handlar om oss. Genom litteraturen finner vi vår existens. Därför är detta läromedel av yttersta vikt för vår bildning och kunskap!
 


Avdelning: Fakta Taggar: #recension #litteraturhistoria #läromedel
14 juni 2021
Profil: Daniel Gunnarsson
 
Kommentera
 

Bok-
presentation:
Stiftelsetrilogin : Stiftelsen Stiftelsen och Imperiet Den segrand
Författar-
presentation:
Isaac Asimov

Stiftelsetrilogin

SF-litteraturen innehåller några författarnamn som oftast lyfts fram när man pratar om klassiker såsom Arthur C. Clark, Frank Herbert, Robert A. Heinlein, Philip K. Dick, H.G. Wells, Isaac Asimov bara för att nämna några. Den siste jag nämnde, Isaac Asimov, kommer jag hålla mig till denna gång då jag precis har läst ”Stiftelsetrilogin” (återigen) vílket kanske är ett av de mest klassiska och lästa SF-verken. Eftersom det var närmare 40 år sedan sist så var jag lite nyfiken på hur jag skulle reagera. Jag minns i varje fall att jag tyckte mycket om boken och att den har stannat i minnet om än i olika fragment. Så frågan är om mitt vuxna jag kommer läsa boken med andra ögon och fastna för nya saker nu när vi skriver 2021 i kalendern.

Isaac Asimov är nog välkänd för de flesta läsare. Han föddes 1920 i Ryssland och dog 1992 i New York (tänk att han levde när jag läste trilogin första gången). Mest känd är han nog för ”Stiftelsetrilogin” vilken består av böckerna ”Stiftelsen”, ”Stiftelsen och imperiet” samt ”Den segrande stiftelsen”. Utöver den är han också uppskattad för sina Robotromaner. Det var för övrigt Isaac Asimov tillsammans med John W. Campbell som formulerade robotikens tre lagar, vilka många andra författare har utgått ifrån även i sina berättelser. Priser och utmärkelser har det blivit många av varav flera Hugo, Locus och Nebula priser inom olika kategorier.

I början av boken möter vi Hari Seldon. Han befinner sig i Imperiets vars stormaktstid går mot sitt slut även om ingen vill låtsas om det. Hari som är vetenskapsman med fokus på psykohistoria, en vetenskap som med hjälp av sannolikhetsberäkningar kan se in i framtiden och därmed påverka densamma, inser att Imperiet står inför 30 000 år av krig och maktkamper men får inget gehör för sin forskning. Istället arbetar han med encyklopedisterna för att sammanställa allt vetande samtidigt som han utarbetar en plan för att motverka den utveckling som Imperiet står inför. I hemlighet bildar han Stiftelsen en organisation som skall använda sig av hans beräkningar för att motverka och förkorta den tid av lidande och krig som Imperiet står inför. Kommer han att lyckas och framförallt kommer framtida generationer att förlita sig på hans beräkningar och slutsatser eller är undergången oundviklig.

När jag läste ”Stiftelsetrilogin” första gången var det mer som en spännande roman. Jag inser nu att den innehåller så mycket mer. Trilogin berör oss människor på ett djupt plan. Frågor om makt, tilltro, vetenskap, ekonomi och överlevnad är centrala. Vem har rätt att bestämma och på vems bekostnad? Är man beredd att offra sitt liv för det man tror på, för en bättre framtid, även om man själv inte får uppleva den? Dessutom, kan man verkligen lita på att allt är vad det verkar vara eller finns det något helt annat, något totalt okänt, som är det verkliga syftet? Vem kan man då lita på…

Självklart får denna klassiker ett högt betyg, 5 DG! Betydelsen den haft för genren och dess utveckling är påtaglig. Dessutom är den inte bara intressant i sina tankar utan högst välskriven. Den framgång trilogin haft är välförtjänt och uppenbar. Man kan mycket väl jämföra den med ”Sagan om ringen” inom fantasy, de är båda verk som intar en självklar och central plats inom respektive genre och så kallad ”måste” läsning för den intresserade.
 


Avdelning: Fantastik Taggar: #recension #SF
31 maj 2021
Profil: Daniel Gunnarsson
 
Kommentera
 

Imperiets arvingar

I konkurrens med andra medier och sysselsättningar(kanske främst dator med sin förmåga till både ljud, bild och filmer) har det blivit svårt att få ungdomar att läsa böcker. De upplever läsning som ansträngande. Visst, så kan vara fallet till en början men med lite träning övervinns detta ganska snabbt. En annan aspekt som jag tror även påverkar i hög grad till att läsning känns ansträngande är en ovana inför att frigöra fantasin och skapa bilder och miljöer i sin hjärna. Det gör sig inte av sig självt utan kräver ansenlig kognitiv kraft och energi. Därför är det så viktigt att de hittar något som snabbt fångar deras intresse och gör att de kommer in i berättelsen och börjar bygga upp ”världen” i sin egen sinnebild. För min del läste jag mycket serietidningar och seriealbum som ung vilket var en väg in i mer avancerad läsning. Idag finns ytterligare en väg och det är den genom mer illustrativt inriktade grafiska romaner (en publikationsform i många olika skepnader). Oskar Källner tillsammans med Karl Johnsson har inlett en ny science-fiction serie ”Imperiets arvingar” i exakt denna publikationsform.

Oskar Källner, numera åter bosatt i Jönköping, har en rad böcker och noveller bakom sig. Främst är han verksam inom just science-fiction och fantastik med framförallt noveller (”Bortom portalen 1" och "Bortom portalen 2") samt förlagsverksamhet (Fafner förlag). Karl Johansson är en illustratör som samarbetat med exempelvis Sara Bergmark Elfgren (”Vei 1” och ”Vei 2”).

”Imperiets arvingar” är en pågående science-fiction serie för barn och ungdomar (10-15 år beroende på läsförmåga). Jag har nu läste de första tre delarna ”Bortförda”, ”Järnrosen” och ”Gravplaneten” och tänkte delge er mina tankar och upplevelser av läsningen.

I första delen ”Bortförda” möter vi Alice och Elias. De är barn i en helt vanlig kärnfamilj bosatt i Uppsala. Det är i varje fall vad de själva tror men så en kväll försvinner deras mamma. När polisen kommer på besök finner de blod från deras mamma i familjens bil. Naturligtvis blir deras pappa misstänkt och förs bort av polisen. I väntan på att socialtjänsten skall komma och ta hand om dem passar de på att rymma. De vet att deras mamma alltid har gillar att vara ute i Lunsenskogen så de bestämmer sig för att ta sig dit för att leta efter sin mamma. Men de hittar inte sin mamma istället möter de en varelse från an annan värld. De tvingas återigen fly, denna gång för sina liv. Men de är inte ensamma utan får oväntad hjälp av Brock, en azkalor och besättningsman på rymdskeppet Stillheten. Innan de vet ordet av befinner de sig ute i rymden ombord på Stillheten. Nu inleds jakten på deras mamma.

Mer tänker jag inte avslöja. Men det blir inledningen på en spännande jakt ute i rymden där Alice och Elias efterhand får de reda på alltmer om sin mamma såväl som om dem själva. Vad jag däremot kan avslöja är att böckerna är fina. Tjock stabil pärm, lite större lättläst text samt fantastiska illustrationer till stöd för läsningen. Dessutom, varje bok blir bara tjockare och tjockare så de kan växa med böckerna allteftersom ”läskonditionen” tränas upp. Mot det bakre omslaget finns det en extra sida att fälla ut, som ett påskägg ungefär, missa inte det.

Jag ger ”Imperiets Arvingar” 4 DG! Det är ett härligt rymdepos för de yngre läsarna med mycket spänning och driv i berättelsen. Ett annat lysande exempel jag har på liknande läsning är bokserien ”Amulett”. ”Amulett” är mer i serieform så detta blir en mycket bra och naturlig övergång mot läsning av rena kapitelböcker. Min egen son som nu är 15 år har varit svår att få att läsa böcker men dessa har han slukat! Fick just den fjärde delen i serien, ”Minnesskrinet”, men den får vänta på läsning då den ligger bredvid hans säng för tillfället. Det glädjer mig mycket och om mitt betyg ovan vill ifrågasättas så är åtminstone det är oerhört gott betyg!

 


 


Avdelning: Ungdom Taggar: #recension #fantastik #grafisk roman
15 maj 2021
Profil: Daniel Gunnarsson
 
Kommentera
 

Bok-
presentation:
Konferensen
Författar-
presentation:
Mats Strandberg

Konferensen

Att skriva en spänningsroman av typen ”Konferensen” borde vara straffbart! Att få sig en underhållande läsupplevelse är väl okej, men att behöva läsa en bok som tvingar dig att ställa övriga livet på paus kan väl ändå inte vara tillåtet? För så är det, har du börjat läsa ”Konferensen” så lär det inte bli mycket annat gjort innan du läst den färdigt. Spänningen och drivet är som en drog, abstinensen som infinner sig efteråt borde man kunna kräva skadestånd för. Mats Strandberg, min advokat hör snart av sig och det rör sig om stora belopp! Skämt åsido, har du svårt för att sluta läsa och dessutom känner saknad när en bok tar slut så är härmed en varning utfärdad.

Mats Strandberg, född 1976 i Västanfors, fick tillsammans med Sara Bergmark Elfgren ett genombrott i och med Engelforstrilogin (”Cirkeln”, ”Eld” & ”Nyckeln”) men romandebuten skedde redan 2006 med boken ”Jaktsäsong”. Efter samarbetet med Sara har han fortsatt att skriva fast nu mer inriktat mot skräck för vuxna samt några barn- och ungdomsböcker. Där skulle jag främst vilja lyfta fram boken ”Slutet” vilken kom 2018. Den berättelsen är en känslig, berörande och på samma gång spännande ungdomsskildring om hur man som tonåring reagerar när man vet exakt vilken dag som jorden kommer att gå under. Slutet närmar sig allt snabbare och för varje dag blir det ofattbara allt mer realistiskt.

Åter till ”Konferensen”. De flesta av oss känner säkert igen oss i situationen att åka på konferens med kollegorna. Oftast ganska kul och trevligt men det är inte alltid säkert att det blir så bra. Många konflikter och dispyter kan komma i dager då kontakten mellan kollegorna intensifieras. Även en viss förtäring av alkohol brukar ske vilket inte bidrar till att göra situationen bättre. Förväntningar som inte har infriats tillsammans med känslor av svek eller baktalande kan vara orsaker till den explosiva krutdurk en konferens ibland tar skepnaden av. Precis så blir det i detta fall när kommunens exploateringsavdelning åker på konferens för att förbereda och ”fira” den kommande lanseringen av projektet Köpcentrum i Kolarängen. Naturligtvis är detta ett projekt som splittrar inte bara avdelningens anställda, utan även hela kommunen och dess invånare.

Väl framme på den isolerade konferensanläggningen vid Kolarsjöns strand börjar snart konflikterna att blossa upp. Det finns undanröjd information och hemligheter som skaver. Några medarbetare har undersökt saken närmare och sitter på information som kan hota hela projektet såväl som avdelningens ledning. Nu måste alla kort fram på bordet för att lösa situationen men benägenheten att lyssna på varandra är som bortblåst. Efterhand som fientligheterna inom gruppen eskalerar gör sig ett yttre hot synligt. Nu är det inte längre projektet som står på spel utan deras liv!

”Konferensen” av Mats Strandberg får mitt högsta betyg 5 DG! I helgen var författaren med på TV och jag ville så gärna se intervjun. Jag har dock bestämt för att när jag skall skriva om en bok så väljer jag att inte se några intervjuer eller läsa några recensioner i förväg då man lätt blir påverkad av dessa. Jag vill att min egen upplevelse skall stå i fokus. Därmed vet jag ingenting om mottagandet men jag står för min åsikt och den är att ”Konferensen” är en fantastisk spänningsroman. Precis som med ”Färjan” imponeras jag av Mats sätt att förlägga sina berättelser till helt vanliga miljöer som vi alla känner igen. Trovärdigheten och realismen är etablerad. Sedan skruvar han till det och skrämmer upp oss så vi aldrig mer vill befinna oss i dessa situationer igen. Otroligt läckert om jag får uttrycka mig så. Nästa bok jag kan redan nu se framför mig och det är en ungdomsbok igen. Denna gång blir synopsisen en skolattack där en mobbad och förnedrad före detta elev/student går bärsärk och tar ut sin hämnd samtidigt som offren ligger och trycker för att undgå upptäckt. Det skulle kunna bli så bra och infernaliskt gastkramande…
 


Avdelning: Spänning Taggar: #recension #thriller
2021-05-10
Profil: Daniel Gunnarsson
 
Kommentera
 

Bok-
presentation:
Morgonstjärnan
Författar-
presentation:
Karl Ove Knausgård

Morgonstjärnan

Karl Ove Knausgård för osökt tankarna till bokserien ”Min kamp”. Den 6 delar långa självbiografiska boksviten har även blivit min kamp. När man har och ser alla delarna framför sig kan det lätt kännas lite övermäktigt att ta sig an. Så lång tid och mycket läsning som kommer att krävas. När man väl dessutom sätter igång vill man nog gärna läsa sviten i en följd, de sista fem då, eftersom jag redan läst den första vilken jag uppskattade. Nu blev det som så att jag istället valde att läsa hans senaste roman ”Morgonstjärnan”.

Knausgård är en flerfaldigt belönad författare från Norge född 1968 i Oslo. ”Min kamp” var inte hans debut roman utan han hade givit ut ett par romaner redan tidigare, däremot blev det hans internationella genombrott och den har numera översatts till fler än 35 språk. Knausgård blev för övrigt den första inhemska författare, 2019, att bidra med en text till det norska konstprojektet Framtidsbiblioteket vilket inleddes 2014. Under en period av hundra år skall man samla in en text från en utvald författare för varje år. Dessa texter kommer sedan inte att offentliggöras förrän 2114. Karl Ove Knausgård är numera bosatt i London.

”Morgonstjärnan” får väl nästan anses vara en preapokalyptisk skildring då helt plötsligt en varm augustidag en stor stjärna uppenbarar sig på himlen. Ingen kan förklara vad det är och inte heller hur den kom dit. I dess kölvatten får vi följa några olika människor och hur deras liv gestaltar sig. I ”Morgonstjärnan” följer vi då Arne, Kathrine, Turid, Egil, Solveig, Jostein, Emil under några varma augustidagar. Dessa personer befinner sig ibland nära varandra och ibland passerar de bara förbi i periferin av någon annans liv. Det smått overkliga skeendet, stjärnan, vilket överskuggar allt annat har i många hänseenden ingen större påverkan på dessa personers vardag. Det är deras liv, vedermödor och framtid som behandlas. Hur hanterar man sin familj och sina barn när ens partner går igenom psykoser, kan man vara lycklig om man är född in i rikedom men ändå väljer att isolera sig, vad händer när man helt plötsligt slits ur sin tristess och sitt missbruk för att helt plötsligt ha sitt livs största scoop framför sig, var går gränsen för en utsliten kvinna som skall sköta karriär samtidigt som man skall ta hand om sin dementa mamma och trasiga dotter och man inser att man inte har något eget liv kvar, hur går man vidare när man en dag kommer tillbaka från en jobbresa och inte förmår att åka hem utan tar in på hotell i sin egen hemstad eftersom man inser att äktenskapet är kört i botten och ingenting finns kvar att rädda. Till syvende och sist, var står vi i förhållande till livet och döden? Aspekter som ingen av oss kan vara oberörda inför, absolut inte när en helt ny och främmande himlakropp låter sitt starka sken flöda över oss.

Jag ger ”Morgonstjärnan” 4 DG! Den får väl nästan anses vara en tegelsten med sina dryga 650 sidor men boken är väl värd att läsas. Vi har nog alla olika beröringspunkter med personerna i boken och det blir många tankar att fundera på och bearbeta under läsningen. Med andra ord, givande läsning som rekommenderas!
 


Avdelning: Skönlitteratur Taggar: #recension #kollektivroman #Norge
2 maj 2021
Profil: Daniel Gunnarsson
 
Kommentera
 

Bok-
presentation:
The Queen's Gambit : Boken bakom världssuccén
Författar-
presentation:
Walter Tevis

The Queen's Gambit

Det är nog många av er, precis som jag själv, vilka har njutit av miniserien ”The Queen’s Gambit”. Denna Netflix-serie blev en framgång världen över så också i Sverige. Själv har jag dock svårt för att läsa en bok efter det att jag sett den som film eller tv-serie. Jag bestämde mig därför att läsa boken först innan jag såg serien. Det är ett beslut som jag inte ångrar. Om TV-serien var bra så kan jag redan nu avslöja att boken av Walter Tevis var så mycket bättre.

Walter Tevis född 1928 och död 1984 var en amerikansk författare som fått flera av sina romaner omvandlade till filmer såsom exempelvis ”The Colour of Money” och ”The Man Who Fell to Earth”. Totalt blev det sex romaner och av dessa har fyra, om man inkluderar ”The Queen’s Gambit”, blivit filmatiserade. Walter hade problem med flera olika beroenden såsom spel, rökning och alkohol vilken därför blev teman som återkommer i hans böcker. ”The Queen’s Gambit” gavs ut första gången 1983 och förra året återutgavs den på svenska av förlaget Modernista. Tack för det!

I boken får vi möta Beth Harmon, en liten flicka som efter det att hennes mamma omkommit i en olycka placeras på ett kristet barnhem i Kentucky. Det blir en tillvaro hon har svårt att anpassa sig till. Hennes räddning blir de lugnande piller hon tilldelas samt att spela schack med vaktmästaren, Mr Shaibel ner i källaren. Hon är då mycket ung och han tvingas lära henne hur pjäserna flyttas över brädet. Men det tar inte lång tid innan han tvingas inse att hon är oerhört begåvad, rent av ett underbarn. Han ser till att hon med hjälp av schackklubben får möta de äldre spelarna från schackklubben på läroverket. Det blir en simultanschacksturnering där Beth besegrar alla sin motståndare.

Men allt kommer inte gå bra för Beth. Det beslutas att de piller de får inte längre är lämpliga att dela ut till barnen och Beth har blivit beroende av dessa. Hennes tillvaro på barnhemmet blir allt mer ansträngd. Så en dag kommer Mr och Mrs Wheatley, de beslutar sig för att ta hand om Beth. Men hon förstår att allt inte är bra mellan makarna och snart är Mr Wheatley ute ur bilden. Bett och Mrs Wheatley utvecklar en stark vänskap och till slut hjälper hon Beth att utveckla sitt schackspelande genom att anmäla henne till allt större turneringar. De båda lider dock under sitt missbruk och Beth behöver inte bara piller utan alkoholen blir en allt större del av hennes liv och hotar till slut hennes schackkarriär. Skall hon själv kunna bli stormästare och därmed ta sig an de ryska stormästarna med Borgov i spetsen behöver hon få ordning på sitt liv och det omedelbart.

Betyget till ”The Queen’s Gambit” blir 5 DG! Det är en fantastisk bok som bara måste läsas. Har du sett TV-serien tveka inte att även läsa boken. Den går djupare och du kommer Beth så mycket närmare. Jag kände inte tidigare till Walter Tevis men är så glad att jag upptäckte denna bok. Kan du inte spela schack? Spelar ingen roll du kommer ha stor behållning av boken ändå, själva schackspelet har ingen avgörande roll för berättelsen. Spelar du schack? Då kommer du antagligen kunna få än mer utbyte av boken då spel- och öppningsstrategier blir av intresse om än på en mer övergripande nivå.
 


Avdelning: Skönlitteratur Taggar: #recension #schack #missbruk
13 april 2021
Profil: Daniel Gunnarsson
 
Kommentera

Paradis city

21 mars 2021

Labyrinten

14 mars 2021

Vargasommar

8 mars 2021

Topekaskolan

23 februari 2021

Bormann i Bromma

5 februari 2021

Alla tiders sex

3 februari 2021

Vid vansinnets berg

24 januari 2021

Vänligheten

16 januari 2021

Sovsågott

7 januari 2021

Kimya

1 januari 2021

Där kräftorna sjunger

14 december 2020

Stanos Volta

5 december 2020

Kråkorna

29 november 2020

Draksådd

22 november 2020

Narrspegel

11 november 2020

Kris i forskningsfrågan

16 oktober 2020

Jamåhonleva

10 oktober 2020

Balladen om sångfåglar och ormar

27 augusti 2020

Gråt i mörker

7 augusti 2020

Den trettonde bomben

15 juli 2020

Varsel i mörkret

7 juli 2020

Midsommarnattsdrömmar

22 juni 2020

Jägarinnan

7 juni 2020

Bara människa

1 juni 2020

Redovisningsavdelning Marviken

25 maj 2020

Institutet

27 april 2020

Den söndrade jorden

13 april 2020

Anne Franks dagbok

5 februari 2020

Wonder Woman - Antologi

30 januari 2020

Folk med ångest

13 januari 2020

De försvarslösa

2 januari 2020

Tomten ge mig bara hårda paket

22 december 2019

Vei - Bok 2

9 december 2019

Gudarna vaknar

13 november 2019

Bungalow

23 oktober 2019

Fallet

13 oktober 2019

Varför kommer det inga nya bloggposter...

6 maj 2019

Kolibri

9 april 2019

Outsidern

18 mars 2019

Nattsida

10 mars 2019

Förrädarens guld

3 mars 2019

Jokern - Antologi

18 februari 2019

En högre rättvisa

11 februari 2019

Cthulhu vaknar

3 februari 2019

Sovande jättar

28 januari 2019

Floden

15 januari 2019

De vandrande städerna

10 januari 2019

Swedavien

6 januari 2019

Den absoluta Sandman - volym ett

2 januari 2019

Svenska noveller

21 december 2018

Grace

17 december 2018

Slutet

10 december 2018

Supernova - Amulett bok 8

3 december 2018

Flodskörden

25 november 2018

Augustpriset 2018

19 november 2018

Tre timmar

11 november 2018

Läslov

2 november 2018

Höstregn

24 oktober 2018

Luna Olympia

15 oktober 2018

Czentes Omega

22 september 2018

Avgrund

5 september 2018

Museion

24 augusti 2018

Frankenstein

21 augusti 2018

Spegelstaden

5 juni 2018

Dit du inte får gå

21 maj 2018

David Bowie: Den sista intervjun och andra konversationer

26 april 2018

Bortom portalen II

16 april 2018

Vi hör av oss

12 april 2018

Tipsextra

4 april 2018

Min vän Dahmer

28 mars 2018

De underkända

19 mars 2018

Vi kommer snart hem igen

11 mars 2018

Eldmärkt

1 mars 2018

Höstsol

18 februari 2018

Mellan dem

11 februari 2018

SmåLit 2018

4 februari 2018

Vi mot er

30 januari 2018

Sista vakten

22 januari 2018

Noveller

14 januari 2018

Stalpi

10 januari 2018

Vei - Bok 1

5 januari 2018

Törst

3 januari 2018

Blodskifte

18 december 2017

Scott 20sexton

12 december 2017

Döden som diktator

28 november 2017

Augustpriset 2017

5 november 2017

Om tyranni

21 oktober 2017

Den tunna blå linjen

15 oktober 2017

Hemmet

8 oktober 2017

Minnet av vatten

13 september 2017

Eldpojken

29 augusti 2017

Hur jag sätter betyg

20 augusti 2017

Likspett

8 augusti 2017

Jack

22 juli 2017

Fåglarna och andra noveller

5 juli 2017

Angel Wings 1 - Burma Banshees

27 maj 2017

Half bad - Häxornas krig

9 maj 2017

Haren springer

11 april 2017

Sveriges bästa och vackraste golfbanor

30 mars 2017

Diabolic

25 mars 2017

Stad i brand

14 mars 2017

Alfa och Omega

6 mars 2017

Perfidia

14 februari 2017

Rysk roulette

28 januari 2017

Den som finner

14 januari 2017

Velvet - volym 2

5 januari 2017

Enda vägen

21 december 2016

Blodmåne

4 december 2016

Kraften

27 november 2016

Björnstad

17 november 2016

Deadpool - The Complete Collection

31 oktober 2016

En vampyrs bekännelse

25 oktober 2016

Stjärndamm

20 oktober 2016

King's Hope

8 oktober 2016

Vanderland

27 september 2016

Velvet - volym 1

12 september 2016

Rum för resande

7 september 2016

Mr Mercedes

30 augusti 2016

Askfödd

18 augusti 2016

Guds barn

31 juli 2016

Tre minuter

18 juli 2016

Röta

13 juli 2016

Det enda rätta

26 juni 2016

Vad som än står

11 juni 2016

Batman - Antologi

7 juni 2016

Amerikana

26 maj 2016

Den trettonde funktionen

14 maj 2016

Eldfågeln

28 april 2016

Jag är Pilgrimen

23 april 2016

Batman - The Long Halloween

18 april 2016

Att resa med litteraturen

11 april 2016

I solstormens spår

1 april 2016

Rött Hot

27 mars 2016

Alice och flugan

18 mars 2016

Batman Eternal Volume 1

14 mars 2016

Sex Dagar

10 mars 2016

Bortom Portalen

1 mars 2016

Främlingar på ett tåg

27 februari 2016

Half bad - Det mörka ödet

23 februari 2016

Färjan

19 februari 2016

Guardians of the Galaxy

17 februari 2016

Blodsbröder

14 februari 2016

Smålands Litteraturfestival

7 februari 2016

Aldrig ensamma

3 februari 2016

Fågelskrämman: Skymningsnoveller

31 januari 2016

Ljuset vi inte ser

29 januari 2016

A Game of Thrones: Volym 4

26 januari 2016

Flykten från Mars

16 januari 2016

En kulturgärning i särklass

11 januari 2016

Renhet

28 december 2015

En man som heter Ove

23 december 2015

Affeland

8 december 2015

Uppskattat bokprat för mina bibliotekskollegor till morgonfikat idag. Innehåll Ben Okri "Den omättliga vägen", Lars Wilderäng "Stjärnfall", Jonathan Franzen "Renhet", Christoffer Carlsson "Mästare väktare lögnare vän", Arnaldur Indridason "Den som glömmer", Mats Strandberg "Färjan", Paula Hawkins "Girl on the train" samt slutligen Margaret Atwood "The heart goes last". #daniel_lm

2015-12-04T21:22:50+09:00

Domovoi

1 december 2015

Familjen Joltysjev

26 november 2015

Ur varselklotet

13 november 2015

Sista riket - Mistborn bok 1

8 november 2015

Litterära fragment!

3 november 2015

Kodnamn Sherlock

31 oktober 2015

Senaste veckans leveranser... Det blir mycket härlig läsning framöver! Bloggrecensioner kommer efterhand! / #daniel_lm

2015-10-27T23:23:35+09:00

Triss i SF antologier!

28 oktober 2015

Med inkluderande berättelser ger vi våra barn ett språk

24 oktober 2015

Stjärnfall

17 oktober 2015

Alena

11 oktober 2015

Vad jag fick med mig hem från Bokmässan!

29 september 2015

Velvet i Agent X9

24 september 2015

Ett vingslag

15 september 2015

Mästare, väktare, lögnare, vän

5 september 2015

Y - The last man (deluxe edition)

25 augusti 2015

Skrivande om skrivande

16 augusti 2015

Jag vill ha en bättre chef - Nu!

8 augusti 2015

Maze Runner: I dödens stad

26 juli 2015

Blod på snö

12 juli 2015

maddAddam

9 juli 2015

13 svarta sagor

5 juli 2015

Överlevare

27 juni 2015

Sapiens: en kort historik över mänskligheten

21 juni 2015

Rory McIlroy: Vägen till att bli världens bäste golfspelare

2 juni 2015

Bokprat för kollegor nu på fredag! /#daniel_lm

2015-05-25T21:36:10+09:00

Attentaten i Gallus

24 maj 2015

Dog City Blues

17 maj 2015

Odinsbarn

10 maj 2015

Ensam på Mars

25 april 2015

Tredje principen

12 april 2015

Råttan och andra onda berättelser

3 april 2015

Skyddsrummet Luxgatan

27 mars 2015

Enklaven

19 mars 2015

Indialänderna

15 mars 2015

Svennis: Min historia

7 mars 2015

Fyra kvinnor fyra flickor

3 mars 2015

Half bad - Ondskans son

21 februari 2015

Citymorden

18 februari 2015

Kärlek i maskinernas tid

12 februari 2015

All inclusive

1 februari 2015

Väckelse

25 januari 2015

Maze Runner: I vansinnets öken

21 januari 2015

Sanningen om fallet Harry Quebert

17 januari 2015

Ondska

13 januari 2015

Maskinblod 3

15 december 2014

Kan jag vara Frank med dig

30 november 2014

Sonen

25 november 2014

Polis: En Harry Hole-thriller

16 november 2014

Tidstvillingarna

5 november 2014

Främling. Inkräktare

26 oktober 2014

Jönköpings seriefestival

25 oktober 2014

Stjärnklart

23 oktober 2014

Lycka! #Cortazar #noveller /#daniel_lm

2014-10-22T01:33:33+09:00

Broder själ, syster flamma

19 oktober 2014

Erövraren

15 oktober 2014

Block - En deckare ur balans i tiden

6 oktober 2014

"Hämnd" och "Efter hämnden"

1 oktober 2014

Maze runner

24 september 2014

Eunomia

21 september 2014

Alltid kul att sätta upp nyinköpta böcker på jobbet! /#daniel_lm

2014-09-11T18:43:12+09:00

Den fallande detektiven

9 september 2014

Död eller levande

28 augusti 2014

Hallonkyssar i en svart Mercedes

23 augusti 2014

Oceanen vid vägens slut

19 augusti 2014

Erkännanden!

14 augusti 2014

Midsommargryning

10 augusti 2014

En tur med Cadillac

1 augusti 2014

Med killarna på Stadsbiblioteket i Jönköping /#daniel_lm

2014-07-31T23:47:01+09:00

Gården

29 juli 2014

Regn, åska och blixtar! Perfekt att sitta inne och läsa ungdomsfantasy! /#daniel_lm

2014-07-27T01:19:11+09:00

Gråzon

26 juli 2014

A game of thrones: Volym 3

19 juli 2014

Eksjö Bokhandel

14 juli 2014

Besök på Eksjö Bokhandel! Reportage kommer på min blogg... /#daniel_lm

2014-07-13T02:16:59+09:00

Framtidens ledarskap

8 juli 2014

Tecken i skyn

4 juli 2014

Historien om Leon - Schindlers yngste arbetare

2 juli 2014

Dags att läsa lite facklitteratur. Mycket intressant och givande läsning! #PiaVingestråhle #ForzumFörlag #FramtidensLedarskap /#daniel_lm

2014-07-03T01:25:20+09:00

Vredesverk

26 juni 2014

Skön sommarkrim #LyndsayFaye / #daniel_lm

2014-06-18T02:48:27+09:00

New Yorks gudar

17 juni 2014

Rapport från Skolverket #Skolverket #läslyftet /#daniel_lm

2014-06-13T21:25:51+09:00

Skön sommarläsning #GeorgeRRMartin #daniel_LM

2014-06-07T04:36:28+09:00

Lite annan typ av läsning framöver... #fotbollsVM #Daniel_LM

2014-06-05T19:13:38+09:00

A game of thrones: Volym 2

4 juni 2014

"Två soldater" recension på min blogg! #RoslundHellström #Daniel_LM

2014-05-28T04:24:32+09:00

Två soldater

27 maj 2014

Amulett - Älvprinsen (bok fem)

20 maj 2014

Maskinblod 1 & 2: killars läsutveckling

14 maj 2014

Maskinblod 2

13 maj 2014

Stallo

8 maj 2014

Upp till ytan

6 maj 2014

A game of thrones

29 april 2014

Skuggpojken

26 april 2014

Världsbokdagen

2014-04-23

Sagan om ringen

16 april 2014

Kleptomania

2014-04-16

Maskinblod

15 april 2014

Gängkrig 145

5 april 2014

Spider-Man

5 april 2014

James Ellroy biografi

30 mars 2014

Svensk tecknad fantasy

22 mars 2014

Den osynlige mannen från Salem

15 mars 2014

Bokrean 2014

15 mars 2014

Tretton timmar

8 mars 2014

Den hemliga kopplingen mellan Litto och Mello

6 mars 2014

Doktor Sömn

5 mars 2014

All Star Superman

28 februari 2014

Amulett - Det sista rådet (bok fyra)

27 februari 2014

Bokrean i Jönköping

19 februari 2014

Äntligen

18 februari 2014

Judas barn

14 februari 2014

Läsborgarmärket

11 februari 2014

Bokrean 2014 är igång

11 februari 2014

Syndaflodens år

9 februari 2014

Avengers vs X-Men

9 februari 2014

Familjedanser

3 februari 2014

Tales of Garcon

2 februari 2014

Män av våld

31 januari 2014

Läsningens betydelse för framgångsrik utbildning och yrkesliv

28 januari 2014

Jesus son

25 januari 2014

Magikerna

24 januari 2014

Unga killars läsning - Del 2

21 januari 2014

Ninja Timmy

21 januari 2014

Unga killars läsning

20 januari 2014

Stalker

18 januari 2014

Bokrean 2014

2014-01-09

Sant eller falskt

2014-01-09

Om pyttesmå partiklar

2014-01-09

En av Stephen Kings bästa romaner

2014-01-05

All Star Batman and Robin The Boy Wonder

2014-01-01

Röd Storm av Tom Clancy

2014-01-01

Saga

2013-12-29

Vad du borde fått i julklapp

2013-12-23

Kanada

2013-12-23

Preacher - Book One

2013-12-18

Krigets färger

2013-12-15

Musashi Samurajen

2013-12-09

Star Wars - The Complete Saga

2013-12-09

The Incredible Hulk

2013-12-07

The Best American Short Stories of the Century

2013-12-07

Atlas Black: Complete Adventure

2013-12-02

För mycket lycka

2013-11-24

Frihet

2013-11-23

Hulken

2013-11-23

Mästerverk

2013-11-17

Den larmande hopens dal

2013-11-17

Brott och skuld

2013-11-17

Spiderwick

2013-11-17

Percy Jackson

2013-11-17

Reportagen

2013-11-10

First blood/Tvekampen

2013-11-10

Göran Zachrisson - Mr Golf

2013-11-09

Svante Weyler Bokförlag

2013-11-08

Till sista droppen

2013-11-04

Devils Peak

2013-11-04

Jag vill förändra världen

2013-10-29

Hans Gunnarsson

2013-10-27

Genvägar / Short cuts

2013-10-27

Bismarck och Tirpitz

2013-10-27

Sgt. Fury and his howling commandos

2013-10-25

Drömelvan

2013-10-25

Dödliga uppdrag under andra världskriget

2013-10-25

Ansel Adams at 100

2013-10-25

Lång dags färd mot natt

2013-10-25

Trilogin om Frank Bascombe

2013-10-22

Släktet

2013-10-22

Höstlegender

2013-10-22

The Crimson Empire Saga

2013-10-22

Final rounds

2013-10-20

Under kupolen

2013-10-18

Världskrig Z

2013-10-18

2666

2013-10-17

Min kamp

2013-10-17

Hetta

2013-10-12

Bland träden

2013-10-11

Earth Abides

2013-10-11

Fallen

2013-10-11

Skulle jag dö under andra himlar

2013-10-11

Bödelns sång

2013-10-09

Sin City

2013-10-08

Främlingens barn

2013-10-04

Tre sekunder

2013-10-04

Metro 2034

2013-10-03

The Crow

2013-10-03

Till offer åt Molok

2013-10-01

Christoffer Carlsson

2013-10-01

Härjat och bränt

2013-09-29

Tiden

2013-09-29

En bit av mitt hjärta

2013-09-28

Halvbrodern

2013-09-28

Rising Stars

2013-09-27

Den orolige mannen

2013-09-26

Bone

2013-09-24

Djingis och hans ättlingar

2013-09-24

Lista recensioner av Daniel Gunnarsson

Litteraturblogg: Daniel Gunnarsson

Önskar att det skulle vara mer "hippt" för killar att läsa

Daniel Gunnarsson är en litterär allätare utan fördomar som slukar en högst varierad kost bestående av romaner som varvas med deckare, fantasy, SF, grafiska romaner och en del faktaböcker gärna historiska eller om sport. Utöver det läser han också gärna en del av sina barns böcker.

Daniels hemliga önskan är att det skulle vara mer "hippt" för killar att läsa. Till vardags arbetar han som ekonomibibliotekarie på Högskolebiblioteket i Jönköping.

 Recensioner 
Om en livshotande konferens

LitteraturMagazinets recension av Konferensen, Mats Strandberg

Om en livshotande konferens

Har du svårt för att sluta läsa och dessutom känner saknad när en bok tar slut så är härmed en varning utfärdad"
Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5
Att skriva en spänningsroman av typen ”Konferensen” borde vara straffbart! Att få sig en underhållande läsupplevelse är väl okej, men att behöva läsa en bok som tvingar dig att ställa övriga livet på paus kan väl ändå inte vara tillåtet? För så är det, har du börjat läsa ”Konferensen” så lär det inte bli mycket annat gjort innan du läst de...
LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Grafisk utgåva skänker nytt liv åt Anne Franks dagbok

Anne Franks dagbok, Ari Folman
Illustrationerna skänker stämning och uttryck för Annes känslor, de stärker hennes ord"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Gripande roman om en man och hans liv

Bungalow, Åke Edwardson
Livet är svårt, valen är många och utgången är osäker. Det får vi lära oss av huvudpersonen och jag uppskattar lektionen"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Tunn linje mellan framgång och katastrof

Fallet, Lars Wilderäng
Själva scenariot med fastighetsaffärer och en finanskris låter kanske inte så rafflande men det är onekligen ett högt drivet tempo i Mikaels liv på vägen mot undergången"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

LitteraturMagazinets recension av Outsidern, Stephen King

Smärta och sorg när ett litet samhälle rämnar

Störst behållning har jag av att läsa vad som kan hända i ett litet samhälle där alla känner alla, men när skräck och masspsykos tar överhanden så vänder man sig mot sin närmaste vän"
Betyg: 3 Betyg: 3 Betyg: 3 Betyg: 3 Betyg: 3
Tänk dig ett bestialiskt mord på en liten pojke. Alla misstankar och indicier riktas mot dig. Ingen tror egentligen att du är skyldig. Du själv vet att du inte är skyldig men bevisföringen är säker, du är mördaren. Det är vad som drabbar Terry Maitland i Stephen Kings thriller ”Outsidern”, som nu finns i pocket. Stephen King, född 1947, börjar bli till åren kommen. Ändå skriver han ofö...
LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Om det som skrämmer allra mest

Nattsida, Hans Gunnarsson
När en författare av Hans Gunnarssons kaliber skänker oss läsare den ynnesten att 'namedroppa' ett knippe författarskap så skall man passa på att notera dessa"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Påtagligt mörkt och suggestivt

Floden, Markus Lutteman
De har inget annat val än att följa floden och den ström som sakta för dem vidare längre och längre in i det alltmer hotfulla landskapet"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Träffsäker intrig av framgångsrik författarduo

En högre rättvisa, Michael Hjort
Kollegorna på Riksmord tvingas in i för många egna problem vilket tar fokus från själva huvudberättelsen"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

LitteraturMagazinets recension av Cthulhu vaknar, H. P. Lovecraft

Dubbel skräckupplevelse i mäktig klassiker

Texten är fri från redigeringar så språket kan stundtals upplevas något ålderdomligt, tillika är de rasistiska inslagen påtagliga"
Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5
Det finns vissa skräckkulter vilka lever vidare och vidare. En av de mer klassiska av dem är den om Cthulhu av H. P. Lovecraft. Nu finns den återutgiven i en ny illustrerad version av Francois Baranger. Den amerikanske författaren H. P. Lovecraft (1890-1937) blev bara 47 år gammal. Främst ägnade han sig åt skräckgenren men gav även ut en del fantasy och SF. Trots sin korta levnadstid har han haft stort inflytande inom genren och bl...
LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

En månad kvar att leva

Slutet, Mats Strandberg
I 'Färjan' och 'Hemmet' rör sig Mats Strandberg mot Stephen Kings mer övernaturliga skräckatmosfär. Det gör han inte här. I 'Slutet' är det en mer naturlig form av skräck inför det oundvikliga som drabbar personerna och det är faktiskt mycket, mycket mer skrämmande"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Samma driv i karaktärer och prosa när två blivit en

Tre timmar, Anders Roslund
Ramen för 'Tre timmar' utgörs av den illegala människosmugglingen från Afrika genom Europa till Sverige, det är en verksamhet där en människas liv bara kan värderas i pengar"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Realistiska scenarier i litterär berg- och dalbana

Höstregn, Lars Wilderäng
Lars Wilderäng gör det han kan bäst och bygger sakta men säkert upp realistiska scenarier som spänner över stora delar av Europa samtidigt som vi med stor inlevelse och känsla får följa de enskilda individerna som så hårt drabbas av det politiska maktspelet"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

LitteraturMagazinets recension av Czentes Omega, Anna Jakobsson Lund

Med världsbygge och persongalleri som fängslar och berör

Är det någon enskild författare i Sverige idag som driver fantastikgenren för ungdomar framåt så är det Anna Jakobsson Lund"
Betyg: 4 Betyg: 4 Betyg: 4 Betyg: 4 Betyg: 4
På Intergalaktiska akademin för elever med särskild problematik får unga tjuvar, mordbrännare och bedragare möjlighet att komma tillbaka till samhället. Anna Jakobsson Lunds senaste bok heter ”Czentes Omega”. Jag har tidigare skrivit om några av hennes noveller samt Trilogin om Systemet som utgörs av ”Tredje principen”, ”Aldrig ensamma” och ”Enda vägen”. Allt som oftast har jag lovord...
LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Förfelad expedition in i mystiskt område

Avgrund, Jeff Vandermeer
Spännande och intressant i dessa tider av ekologisk oro"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Spännande läsning med aktuella frågeställningar

Museion, Hans Olsson
En smart och driven thriller i IT-miljö som jag finner mycket läsvärd"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Aktuell tvåhundraåring

Frankenstein, Mary Wollstonecraft Shelley
Hur var kvinnornas situation i samhället då och hur mycket dolda budskap kring kvinnornas situation finns det inte att läsa in i texten"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

LitteraturMagazinets recension av Dit du inte får gå, Emil Haskett

Om en förbjuden stadsdel

Där är mystik och magi vardag och stadens alla föräldrar förbjuder sina barn att gå dit"
”Dit du inte får gå” är Emil Hasketts debutbok och den första delen i en serie av fristående urban fantasy-berättelser som riktar sig till äldre ungdomar och vuxna. Till vardags är Emil Haskett lärare på folkhögskolan i Vimmerby och bor i samhället Tuna. Staden Borgtuna, där hans berättelse utspelar sig, är en blandning av flera städer (Örebro, Vimmerby, Kalmar och Linköping) oc...
LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Mer än en trendskapande musiker

David Bowie: Den sista intervjun, David Bowie
Jag tycker att intervjuerna, även om de inte är sammanhängande, ger en bra blick över David Bowies liv, karriär och personlighet"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Med humor och svärta om anställningsintervjun

Vi hör av oss, Jacob Sundberg
Att så korta möten kan få så stor betydelse för oss, och under så stor del av våra liv, känns högst nyckfullt"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Lysande fotbollsnostalgi

Tipsextra : klubbarna, matcherna, spelarna, Per Malmqvist Stolt
En stor och exklusiv volym späckad med fakta och anekdoter"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

LitteraturMagazinets recension av Min vän Dahmer, Derf Backderf

En mördares uppväxt

Derf Backderf har inför nyutgåvan gått tillbaka i tiden, intervjuat gamla klasskamrater och lärare, läst polisprotokoll och tagit del av intervjuer gjorda med Jeffrey Dahmer"
Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5
Ett otroligt starkt bildspråk, en fantastisk berättelse och en mörk uppväxtskildring. När Derf Backderf tar på sig att skriva ned sina upplevelser av Jeffrey Dahmers tragiska uppväxt blir det sprängstoff som ingen kan vara oberörd inför. Derf Backderf föddes 1959 och växte upp i Richfield, Ohio. Han kom att gå på Revere High School i samma klass som Jeffrey Dahmer. Just under skoltiden tänkte han inte s&ar...
LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Smärtsamt och kraftfullt om Förintelsen

Vi kommer snart hem igen, Jessica Bab Bonde
Det är oerhört gripande livsöden vi får ta del av även om texten är enkel och saklig"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Mästerlig prosa i föräldrabiografi

Mellan dem : till minne av mina föräldrar, Richard Ford
Han upplever det själv som att han blev en kil som drevs in mellan dem, kanske därav den tvetydiga titeln på boken"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Samtida epos om glesbygden

Vi mot er, Fredrik Backman
Arbetstillfällen, social service och utvecklings- möjligheter kanaliseras till Hed medan Björnstad lämnas vind för våg till medborgarnas allt stegrande frustration"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

LitteraturMagazinets recension av Noveller, Kjell Askildsen

Omfattande människokännedom i förtätad prosa

Jag utgår ifrån att mycket i berättelserna är erfarenhetsbaserat eller ligger honom nära, det är helt enkelt för bra för att vara fritt påhittat"
Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5 Betyg: 5
Kjell Askildsen föddes 1929 i Mandal, Norge, och har flera novellsamlingar bakom sig. Han är översatt till mer än 20 språk och har själv gjort urvalet till novellsamlingen "Noveller". Mitt intresse för korta berättelser går långt tillbaka. Det var först lite skräcknoveller och SF-noveller. Men mot slutet av 80-talet läste jag Torgny Lindgrens (som tyvärr avled förra året) novellsamling ”Legender...
LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Mer makabert än någonsin

Törst, Jo Nesbø
Polisen måste visa handlingskraft och få fatt på mördaren snarast, annars kommer hela Oslo att bli lamslaget av skräck"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Ruggig stämning i stark berättelse

Hemmet, Mats Strandberg
När Joels mamma Monika ska flytta in på demensboendet Tallskuggan börjar saker och ting gå fel, riktigt fel"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Ögonöppnare värd att spridas

Om tyranni, Timothy Snyder
Så vi inte blir förstärkare av falska budskap vilka annars sprids med stor genomslagskraft över internet"

Läs recensionen ...

LitteraturMagazinets recensent: Daniel Gunnarsson

Sök i bloggen

 

Böcker jag läst

Förrädarens guld

av Philip Reeve
Andra delen i science fantasy-serien om de vandrande städerna som...

De vandrande städerna

av Philip Reeve
Nu när stunden var inne var Tom så rädd att han knappt kunde anda...

Frankenstein

av Mary Wollstonecraft Shelley
"Frankenstein" är känd som berättelsen om hur e...

Rysk roulette

av Mark Greaney
I Tom Clancys sista roman har Ryssland fått en ny diktatorisk led...

En vampyrs bekännelse

av Anne Rice
En vampyrklassiker!På ett rum i San Fransisco sitter en vampyr oc...

Serafers drömmar

av Ola Wikander
Den stora världsmaskinens visare rör sig. Efter slutfört stridsup...

Rött hot

av Mark Greaney
President Jack Ryan har knappt hunnit installera sig i Vita Huset...

Böcker jag läst 2015

Bowie : album för album

av Paolo Hewitt
I samband med 40-årsjubiléet för David Bowies legendariska album ...

En man som heter Ove

av Fredrik Backman
Grannarna kallar Ove bitter, men Ove själv håller i...

Alena

av Kim W Andersson
Kallblodiga mord, spirande förälskelse, sadistiska tjejgäng och l...

Dog City Blues

av Jacob Härnqvist
En katastrofal insats femton år tidigare ledde till sparken från...

Råttan och andra onda berättelser

av Melker Garay
Vad är ondska? Melker Garays välskrivna berättelser kommer nära, ...

Svennis : min historia

av Stefan Lövgren
"I den här boken kommer jag att berätta min historia. Det har jag...

Citymorden

av Lars Bill Lundholm
Tre rånare genomför ett brutalt dåd i Stockholms tunnelbana. En h...

Väckelse

av Stephen King
Pastor Charles Jacobs är hängiven sitt kall, men också besatt av ...

Sanningen om fallet Harry Quebert

av Joel Dicker
Detta är den kalejdoskopiska berättelsen om Nola Kellergan, en un...

Böcker jag läst 2014

Sonen

av Jo Nesbø
Sonny Lofthus är en professionell syndabock. Han erkänner andras ...

Polis

av Jo Nesbø
En Oslopolis hittas mördad på samma plats där han många år tidiga...

Tidstvillingarna

av Arne Norlin
Först tror Astrid att hon drömmer. En främmande pojke i hennes ru...

Främling. Inkräktare

av Hans Olsson
I denna novellsamling finns tolv berättelser samlade. Här finner ...

Stjärnklart

av Lars Wilderäng
Det är något som inte stämmer med de allt fler trasiga telefonern...

Broder själ, syster flamma

av Christian Gripenvik
Broder själ, syster flamma belönades 2014 med tredjepris i svensk...

Erövraren

av Dag Öhrlund
Psykopaten och seriemördaren Christopher Silfverbielke har lyckat...

Block : en deckare ur balans i tiden

av Daniel Hånberg Alonso
Josef Block är trettiosju år gammal. Cirka trettiosju år. Svårt a...

Efter hämnden

av Kalle Güettler
Det är ett år sedan Elias utkrävde sin hämnd, och nu ska han få g...

Hämnd

av Kalle Güettler
Elias mamma flydde från sitt krigshärjade hemland innan han födde...

Maze runner : i dödens labyrint

av James Dashner
När Thomas vaknar upp minns han bara sitt eget namn. Tillsammans ...

Resan till tidens slut

av Erika Vallin
Sommarlovet ligger framför Asrin, Lima och Max, och tillsammans ...

Flickan vid glastornet

av Erika Vallin
Asrin Brunson är tolv år gammal och en till synes helt vanlig t...

Den fallande detektiven

av Christoffer Carlsson
Stockholm, natten till Lucia. I en gränd ligger forskaren Thomas ...

Hallonkyssar i en svart Mercedes

av Raili Syvänen
I Hallonkyssar i en svart Mercedes följer du med under huden på e...

Oceanen vid vägens slut : en roman

av Neil Gaiman
Oceanen vid vägens slut är ett koncist mästerverk i det lilla for...

Midsommargryning

av Lars Wilderäng
Fortsättningen på Lars Wilderängs debutroman &...

En tur med Cadillac

av Raili Syvänen
KVINNOKRAFT I LYXFÖRPACKNING Om du bara ska läsa en riktigt bra ...

Gården

av Tom Rob Smith
GÅRDEN är en psykologisk thriller, en annorlunda och nervkittland...

A game of thrones - Kampen om Järntronen. Vol 3

av Daniel Abraham
Den svenska versionen av den grafiska romanen ”A Game of Thrones”...

Framtidens ledarskap : om konsten att leda människor på ett hållbart och framgångsrikt sätt

av Pia Vingestråhle
Ledarskap är viktigt. För oss alla. Ett bra ledarskap får oss att...

Tecken i skyn

av Peter Bergting
Peter Bergting har på kort tid blivit en våra mest internationell...

Vredesverk : tredje delen av krönikan om den femte konfluxen

av Erik Granström
Trakoriens ärkefiende Ransard hotar ett land som redan är sönders...

New Yorks gudar

av Lyndsay Faye
Året är 1845 och staden New York bildar sin första poliskår. Samm...

A game of thrones - Kampen om järntronen. Vol 2

av Daniel Abraham
Den svenska versionen av den grafiska romanen ”A Game of Thrones”...

Två soldater

av Roslund & Hellström
Anders Roslund och Börge Hellström är tillbaka ...

Amulett: Älvprinsen

av Kazu Kibuishi
Femte delen i den prisbelönta serien! Fienden blir allt starkare ...

Stallo

av Stefan Spjut
Stallo tänjer på verklighetens gränser. När du läst den är ingent...

Upp till ytan

av Margaret Atwood
En gammal man har dragit sig tillbaka till en enslig stuga på en ...

A game of thrones - Kampen om Järntronen. Vol 1

av Daniel Abraham
Den svenska versionen av den grafiska romanen ”A Game of Thrones”...

Skuggpojken

av Lucifer
Sommaren 1970 försvinner en liten pojke från Kristinebergs tunnel...

Gängkrig 145

av Jens Lapidus
Mahmud al-Askori måste ta tillbaka något. Sin heder. Små suedijäv...

The Portent, De dödas rike

av Peter Bergting
Här berättas historien om krigaren Milo, som är på väg genom demo...

Den osynlige mannen från Salem

av Christoffer Carlsson
Den osynlige mannen från Salem en spänningsroman i klassisk noira...

Tretton timmar

av Deon Meyer
Tidig morgon, en ung amerikansk turist rusar upp för sluttningen ...

Doktor Sömn

av Stephen King
För 36 år sedan lyckades en liten pojke fly undan en besatt förfa...

Amulett: Det sista rådet

av Kazu Kibuishi
En förlorad stad där mörka hemligheter avslöjas Emily och hennes ...

Jesus Son - Modernista Pulp

av Denis Johnson
Jesus' Son handlar om en värld där det enda ljuset är neon, en ex...

Magikerna

av Lev Grossman
Första delen i en serie med mycket magi, äventyr och...

Ninja Timmy och de stulna skratten

av Henrik Tamm
Första delen i serien om Ninja Tommy och hans vänner...

22/11 1963

av Stephen King
Engelskläraren Jake Epping får ett märkligt uppdrag. En döende vä...

Syndaflodens år

av Margaret Atwood
"Syndaflodens år" är Margaret Atwoods uppfölja...

Judas barn

av Markus Heitz
Roman baserad på rättegångsprotokoll frå...


Glansholms Bokhandel & Antikvariat
Kundtjänst, vardagar 9-16: 070-692 50 50
LitteraturMagazinet
Redaktör: Sandra Sandström
Ansvarig utgivare: Linus Glansholm
Teknik: Framkant Media AB
Annonsera:  Framkant Media AB